Kennismaking met Pepper Trail en Chainmasala inclusief recepten van Paulami

Op uitnodiging van Paulami van SpicetripwithPaulami mocht ik een foodevenement bijwonen van het Indiaanse restaurant Peppertrail en online shop voor Indiase food Chainmasala. Wil je hierover meer weten, lees dan verder.

Kennismaking

Paulami van SpicetripwithPaulami (https://spicetrip.nl/ )verwelkomde de groep foodbloggers/Instagrammers. Op de tafel lag een grote schaal met kleine kommetjes Indiaanse specerijen. Ze vertelde van elke specerij de benaming, oorsprong, bereidingswijze en wat voor gezondheidseffect het kan hebben op jouw lichaam. We mochten van elk specerij eraan ruiken en proeven. Een aantal benodigde specerijen zijn toegevoegd in goodiebag samen met de 2 receptenkaarten van Paulami.

Uitleg van Indiase specerijen door Paulami

Daarna vertelde Arvind, de eigenaar van Pepper Trail (http://www.thepeppertrail.com/nl/ )meer over zijn restaurant. Hij woont zelf in Engeland en heeft een aantal restaurants daar. Zijn restaurant Pepper Trail in Rotterdam bestaat iets meer dan 3 jaar. Zijn doel is Nederland kennis te laten maken met de traditionele hoogwaardige authentieke Indiase keuken. Zij maken zelf kruidenmixen vanaf scratch. Alle ingrediënten zijn vers en van goede kwaliteit. De naam Pepper Trail is zorgvuldig gekozen. Zij wilde niet voor een typische Indiase naam kiezen maar een naam met een betekenis. Het werd de naam Pepper Trail omdat ze de gast mee willen nemen op een culinaire reis waarbij peper het element is van de gerechten.

Arvind, de eigenaar van het Indiase restaurant Pepper Trail

Daarna was de beurt aan Chainmasala ( https://www.chainmasala.com/ ). Het is een online shop voor Indiase food. Zij vertellen over de producten die zij verkopen. En dat zij in samenwerking met Paulami kant en klaar Indiaanse maaltijden verkopen, net zoals bij Hello Fresh. De recepten worden ontwikkeld door Paulami. Zij hebben aantal producten in goodiebag bijgevoegd zodat we het zelf mochten uitproberen.

Chainmasala is een online store voor Indiase produkten. We kregen uitleg van de produkten die zij verkopen en die ze hebben bijgevoegd in onze goodiebags om ze later uit te proberen.

Mango Lassi

Daarna werden er glazen met mango lassi uitgedeeld. Het is de populairste Indiase yoghurtdrank ook wel een smoothie door anderen genoemd. Dit was mijn eerste keer dat ik het gedronken heb. Het was zo lekker dat ik besloot zelf te willen maken. Ik heb Paulami voor haar recept gevraagd en met haar toestemming deel ik het recept met je. Voor het recept klik op link https://marilynamaterasu.com/2019/03/12/mango-lassi/

Mango Lassi

Een kijkje in de keuken van het Indiase restaurant Pepper Trail

We mochten met de groep de keuken in om aantal koks aan het werk te zien. Een kok was bezig met kip rezala en zodra het klaar was, mochten de foodbloggers het proeven. Het werd in een grote kom geschonken en lepels werden uitgedeeld aan ze. De foodbloggers storten op de kip rezala. Het is gesmoorde kip in een romige saus op basis van cashew pasta. Ik vond zelf een aparte combinatie. We vonden de kip rezala lekker. Daarna liet de andere kok zien hoe een naan brood werd gemaakt. Het was interessant om te zien hoe dat werd gedaan.

Kok is bezig met de salades
Kok bezig met kip rezala
Kok is bezig met kip rezala. Foodbloggers waren bezig om deze vast te leggen via fotos en filmpjes
Foodbloggers storten op kip rezala
Kebabs
Kok liet zien hoe naan brood werd gemaakt
Arvind, de eigenaar had toegelicht dat de drie kleuren oranje, wit en groen de kleuren van een Indiase vlag zijn.

Lunch

Vanwege een ander eerder gemaakte afspraak kon ik alleen bij het voorgerecht zijn. Het was een heerlijke voorgerecht bestaande uit tandoori aardappel, kikkererwt chaat, lam seekh kabab en pickled chicken. Ik mocht wel hoofdgerecht meenemen naar huis om uit te proberen. Lam curry (Laal mas uit Rajasthan), kip rezala en zeeduivel in kokoscurry met naanbrood en rijst. Ik vond ze heerlijk en zeeduivel in kokoscurry was mijn favoriete Indiase gerecht.

Lam seekh kabab, tandoori aardappel, pickled kip en kikkererwten chaat.
Foodbloggers maken natuurlijk eerst fotos van hun maaltijden

Een volle goodiebag met producten van Chain Masala en een blondie van Belle Kookstudio

Chainmasala – Chai N Masala Amrakhand dessert hangop with alphonsomango, een heerlijke romige substantie op joghurt basis met verfrissende mango smaak. Het was niet te zoet maar precies goed. Chai N Masala Srikhand, een hangop ook een romige substantie op yoghurtbasis met saffron, cardamom and nutmeg. Zacht van smaak en alledrie in balans.

Paulami liet de 2 soorten Indiase hangop desserts zien
Volle goodiebag

Chitale Bandhu Mithaiwal, crispy tasty spring roll. Het is een gefrituurde loempia rolletje met als vulling gebakken rijst in kruiden van chili, koriander, komijn, tamarinde pasta, sesam etc. Smaak was kruidig met zacht pittig. Het smaakte goed.

Chitale Bandhu Mithaiwal, krokante smakelijke loempia rolletjes

Ik heb Indiase gerechten klaargemaakt volgens de 2 receptenkaarten die ontwikkeld zijn door Paulami met de benodigde producten en specerijen van Chain Masala die in de goodiebag waren toegevoegd. De gerechten waren vrij eenvoudig te maken volgens de recepten. Het is alleen in het Engels en het zou mooi zijn geweest om de receptenkaarten ook in het Nederlands te hebben. De gerechten waren heerlijk. Ik heb ervan genoten. Dank je wel voor de uitnodiging Paulami in samenwerking met Pepper Trail en Chainmasala .

Vega optie is tofu of vega kip. Ik heb zelf tofu gebruikt
Vega option is tofu or vega kip. Ik heb zelf tofu gebruikt
Vega option is to use young green jackfruit that you can buy in toko and some supermarket
Vega option is to use young green jackfruit

English version

Introduction with Pepper Trail, Chain Masala including Paulami’s recipes

At the invitation of Paulami of SpicetripwithPaulami I was allowed to attend a food event of the Indian restaurant Peppertrail and online shop for Indian food Chainmasala. If you want to know more about this, read on.

Introduction

Paulami from SpicetripwithPaulami (https://spicetrip.nl/) welcomed the foodbloggers / Instagrammers group. On the table lay a large bowl with small bowls of Indian spices. She told each spice the name, origin, preparation method and what kind of health effect it can have on your body. We were allowed to smell and taste it from every spice. A number of necessary spices have been added in a goodie bag together with the 2 recipe cards from Paulami.

Then Arvind, the owner of Pepper Trail (http://www.thepeppertrail.com/nl/) explained more about his restaurant. He himself lives in England and has a number of restaurants there. His Pepper Trail restaurant in Rotterdam has been just over 3 years old. His goal is to introduce the Netherlands to traditional high-quality authentic Indian cuisine. They make their own herbal mixes from scratch. All ingredients are fresh and of good quality. The name Pepper Trail has been carefully chosen. She did not want to choose a typical Indian name but a name with a meaning. It became the name Pepper Trail because they want to take the guest on a culinary journey where pepper is the element of the dishes.

Then it was the turn of Chainmasala (https://www.chainmasala.com/). It is an online shop for Indian food. They tell about the products they sell. And that in cooperation with Paulami they sell ready-made Indian meals, just like at Hello Fresh. The recipes are developed by Paulami. They have added a number of products in goodie bags so that we could try it out ourselves.

Afterwards glasses with mango lassi were handed out. It is the most popular Indian yogurt drink also called a smoothie by others. This was my first time I drank it. It was so delicious that I decided to make it myself. I asked Paulami for her recipe and with her permission I share the recipe with you. Click on the link for Paulami’s recipe Mango Lassi https://marilynamaterasu.com/2019/03/12/mango-lassi/

A peek into the kitchen of Pepper Trail

We were allowed to go into the kitchen with the group to see some chefs at work. A cook was busy with chicken rezala and as soon as it was ready, the food bloggers were allowed to taste it. It was served in a large bowl and spoons were handed out to them. The food bloggers deposit at the chicken rezala. It is braised chicken in a creamy sauce based on cashew pasta. I found a separate combination myself. We found the chicken rezala tasty. Then the other cook showed how a naan bread was made. It was interesting to see how that was done.

Lunch

Due to another earlier appointment I could only be with the starter. It was a delicious starter consisting of tandoori potato, chickpea chaat, lamb seekh kabab and pickled chicken. I was allowed to take the main course home to try it. Lamb curry (Laal mas from Rajasthan), chicken rezala and monkfish in coconut curry with naan bread and rice. I found them delicious and monkfish in coconut curry was my favorite Indian dish.

A full goodiebag with products from Chain Masala, Paulami’s recipes and Belle Kookstudio blondie

Chainmasala – Chai N Masala Amrakhand dessert hangop with alphonsomango, a delicious creamy, yogurt-based substance with a refreshing mango flavor. It was not too sweet but just right. Chai N Masala Srikhand, a curd also a creamy, yogurt-based substance with saffron, cardamom and nutmeg. Soft in taste and all three in balance.

Chitale Bandhu Mithaiwal, crispy tasty spring roll. It is a fried spring roll with filling fried rice in herbs of chili, coriander, cumin, tamarind pasta, sesame etc. Taste was spicy with soft spicy. It tasted good.

I prepared Indian dishes according to the 2 recipe cards developed by Paulami with the necessary Chain Masala products and spices that were added to the goodie bag. The dishes were fairly easy to make according to the recipes. It is only in English and it would have been nice to have the recipe cards in Dutch as well. The dishes were delicious. I enjoyed it.

Thank you for the invitation Paulami in collaboration with Pepper Trail and Chainmasala.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s