Review/Recensie

Somos Peru restaurant

Zowel in Nederlands als in Engels. In Dutch and English, for English you have to scroll all the way down.

Somos Peru (http://www.somos-peru.nl/) is het enige Peruaanse restaurant in Den Haag en omgeving. Het is gelegen in een gebied waar Latijns-Amerikaanse ambassades gezeteld zijn en goed door hen bezocht worden. Ik mocht op uitnodiging van Somos Peru hun gerechten uitproberen. Wil je meer hierover weten? Lees dan verder.

Somos Peru restaurant aan de Javastraat 13 is een familiebedrijfje met vader, moeder en drie zonen. De vader Edwin de la Cruz is de eigenaar en gastheer, de moeder en de oudste zoon bereiden samen de heerlijke Peruaanse gerechten, de andere twee zonen staan achter de bar en in de bediening. De naam Somos Peru betekent ‘wij zijn Peru’. Ze willen met hun naam een statement maken dat ze van hun land, tradities, cultuur, muziek en in het bijzonder van hun Peruaanse keuken houden. Hun doel is om meer mensen kennis te laten maken met de culinaire Peruaanse keuken. Edwin de la Cruz en zijn drie zonen praten gepassioneerd over hun familiebedrijfje.

De Peruaanse keuken is een mix van de traditionele Inca keuken, Spaanse, Chinese en Afrikaanse keuken. Het is jawel een smeltkroes van smaken en culturen. Steeds meer mensen ontdekken de Peruaanse keuken. En dat is niet vreemd aangezien Lima in Peru sinds enkele jaren op de lijst staat met werelds beste culinaire bestemmingen. Wij hoeven niet zo ver te reizen voor de Peruaanse keuken, want we hebben Somos Peru in Den Haag.

Bij aankomst van het Somos Peru restaurant zagen we de vlag van Peru buiten hangen. Zodra we in het restaurant binnen liepen, werden we verwelkomd door de gastheer Edwin en zijn twee zonen. De kleuren rood en zwart van het interieur van het restaurant vielen me gelijk op. Er heeft voorheen een Indonesische restaurant gezeten en het interieur is volgens de eigenaar hetzelfde gebleven. Ik ervoer het sfeer in het restaurant als knus en gezellig met Zuid Amerikaanse muziek op de achtergrond.

Dit was mijn eerste keer dat ik Peruaanse gerechten ging uitproberen en ik was benieuwd wat mijn smaakbeleving zou zijn. Ik wilde populaire authentieke Peruaanse gerechten uitproberen en liet deze samenstellen door de eigenaar.Als voorgerecht hadden we een trio mix met Ceviche, Papas  la Huancaina aardappelsalade en Tiradito. Ceviche is een heerlijk verfrissend gerecht wat bestaat uit verse vis in reepjes gegaard in limoensap en dat op smaak wordt gebracht met rode ui, zout, koriander en rocoto (chilipeper soort). Dit werd geserveerd met zoete aardappel en mais. Ceviche smaakte iets zurig maar ook pittig door rocoto en tegelijkertijd ook in balans qua smaak. We vonden het heerlijk. Papas la Huancaina is een traditionele aardappelsalade overgoten met aji amarillo saus.Tiradito is verse vis in reepjes gesneden en gemarineerd in limoensap en overgoten met aji amarillo saus (gele Peruaanse peper). Dit smaakte heerlijk. De zurige smaak van de limoensap ging goed samen met de romige pittige smaak van de aji amarillo saus. Ik was ook benieuwd naar de 2 Peruaanse maissoorten. De eerste maissoort was wit van kleur en ook apart van smaak. Andere soort was gebakken met een krokante laagje. De Peruaanse maissoorten smaakten totaal niet wat ik gewend ben aan de bekende gele maissoort maar ik vond ze wel heerlijk.

We werden met het hoofdgerecht verrast met de wokgerechten Lomo Saltado en Saltado de Camaron. Deze gerechten zijn duidelijk van Chinese invloeden. Ze zijn beiden gemaakt met soja saus, oestersaus, zwarte peper, zout, ui, koriander en paprika.Alleen Lomo Saltado met gesneden runderreepjes en Saltado de Camaron met garnalen. Beide gerechten worden geserveerd met rijst. We vonden ze verrukkelijk. Door de gerechten leek het net of we in een Chinese restaurant zaten in plaats van een Peruaanse restaurant, zo goed waren de wokgerechten in smaak.

Na het hoofdgerecht was het tijd voor een dessert. We kregen twee soorten desserts Pie de Limon en Crema de Volteade. We waren niet helemaal weg van Pie de Limon maar wel van Crema de Volteade. Dit laatste smaakte naar crème de brûlée. Creme de Volteade is gemaakt van gecondenseerde melk en geevaporeerde melk.

We misten wel live Peruaanse muziek op een zaterdag. Van de eigenaar kregen we te horen dat er dit keer geen live muziek aanwezig was. Muzikanten worden alleen ingehuurd om Peruaanse muziek te spelen als er een bepaalde aantal hoeveelheid dinerreserveringen in het restaurant op datzelfde avond worden gemaakt. En onze zaterdag viel net eronder.

Eigenlijk vonden we niet eens erg dat er geen live Peruaanse muziek aanwezig was, want het eten maakten zoveel goed. Het was een ultieme Peruaanse smaakbeleving met oogstrelende gerechten. We waren zo enthousiast dat we zeker nog terug komen voor de andere gerechten. Somos Peru (http://www.somos-peru.nl/ )hoort duidelijk bij onze favoriete restaurants in Den Haag. Als je nog niet geweest bent bij dit restaurant, dan is het zeker de moeite waard om te bezoeken.

Facebook: https://www.facebook.com/somosperurestaurant/

Adres: Javastraat 13 in Den Haag, website: http://www.somos-peru.nl/

 

English version:

Somos Peru restaurant

Somos Peru is the only Peruvian restaurant in The Hague and surroundings. It is located in an area where Latin American embassies are based and well visited by them. I was invited to try their dishes at Somos Peru (http://www.somos-peru.nl/) . Do you want to know more about this? Then read on.

Somos Peru restaurant at Javastraat 13 is a family business with father, mother and three sons. The father Edwin de la Cruz is the owner and host, the mother and the oldest son together prepare the delicious Peruvian dishes, the other two sons are behind the bar and table service. The name Somos Peru means ‘we are Peru’. They want to make a statement with their name that they love their country, traditions, culture, music and especially their Peruvian cuisine. Their goal is to introduce more people to culinary Peruvian cuisine. Edwin de la Cruz and his three sons talk passionately about their family business.

Peruvian cuisine is a mix of traditional Inca cuisine, Spanish, Chinese and African cuisine. It is indeed a melting pot of flavors and cultures. More and more people are discovering Peruvian cuisine. And that is not surprising, since Lima has been on the list of the world’s best culinary destinations for several years now. We do not have to travel so far for Peruvian cuisine, because we have Somos Peru in The Hague.

On arrival at Somos Peru restaurant we saw the flag of Peru hanging outside. As soon as we walked into the restaurant, we were welcomed by the host Edwin and his two sons. The colors red and black of the interior of the restaurant attracted me immediately. There has previously been an Indonesian restaurant and the interior has remained the same according to the owner. I experienced the atmosphere in the restaurant as cozy with South American music in the background.

This was my first time to try Peruvian dishes and I was curious what my taste experience would be. I wanted to try popular authentic Peruvian dishes and had them put together by the owner.

As a starter we had a trio mix with Ceviche, Papas la Huancaina potato salad and Tiradito. Ceviche is a delicious refreshing dish consisting of fresh fish in strips cooked in lime juice and flavored with red onion, salt, coriander and rocoto (chili pepper type). This was served with sweet potato and corn. Ceviche tasted slightly sour but also spicy by rocoto and at the same time also in balance in taste. We loved it. Papas la Huancaina is a traditional potato salad topped with aji amarillo sauce. Tiradito is fresh fish cut into strips and marinated in lime juice and topped with aji amarillo sauce (yellow Peruvian pepper). This tasted delicious. The sour taste of the lime juice went well with the creamy spicy taste of the aji amarillo sauce. I was also curious about the 2 Peruvian maize varieties. The first corn type was white in color and also separate in taste. Another type was baked with a crispy layer. The Peruvian corn species tasted totally not what I am used to the familiar yellow corn type but I found them delicious.

We were surprised with the main course with the wok dishes Lomo Saltado and Saltado de Camaron. These dishes are clearly of Chinese influences. They are both made with soy sauce, oyster sauce, black pepper, salt, onion, coriander, paprika. Only Lomo Saltado with sliced beef strips and Saltado de Camaron with shrimps. Both dishes are served with rice. We found them delicious and the dishes seemed like we were in a Chinese restaurant instead of Peruvian Restaurant. So good were these dishes in taste.

After the main course it was time for a dessert. We got two types of desserts Pie de Limon and Creme de Volteade. We were not completely crazy about Pie de Limon but from Creme de Volteade. This tasted like creme de brulee. Creme de Volteade is made from condensed milk and evaporated milk.

We missed live Peruvian music on a Saturday. We were told by the owner that there is no live music this time. Musicians are only hired to play Peruvian music if a certain number of dinner reservations are made in the restaurant on that same evening. And our Saturday just fell underneath.

Actually, we did not even mind that there was no live Peruvian music, because the food made so much good. It was an ultimate Peruvian taste experience with eye-catching dishes. We will definitely come back for the other dishes, because Somos Peru is clearly part of our favorite restaurants in The Hague. If you havent been to this restaurant, then you should definitely visit this place. Somos Peru (http://www.somos-peru.nl/) 

Facebook: https://www.facebook.com/somosperurestaurant/

Adress: Javastraat 13 in The Hague

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: